SIEMENS - ISDN termináli
T-View


   Vlastnosti:

 • Zapnutí/vypnutí displeje (i během obrazového spojení) 
 • Možno nastavit automatické zapnutí kamery (pro příchozí a odchozí obrazová volání) 
 • Možno volit optimalizaci rozlišení nebo rychlosti změny obrazu 
 • Synchronizace pohybu rtů 
 • Vlastní obraz v obraze (PIP) 
 • Zrcadlový obraz 
 • Nehybný obraz 
 • Sledování zvuku a obrazu v místnosti (např. pro zabezpečení) 
 • Použití jako dveřní videotelefon 
 • Obrazová spojení s jedním nebo dvěma B-kanály (optimalizace tarifních poplatků) 
 • Obrazová spojení k účastníkům s odlišným číslem pro každý B-kanál 
 • Hlasová volání na jakýchkoli telefon 
 • Možno nastavit 3 čísla MSN 
 • Seznam posledních 20 přijatých volání 
 • 4 programovatelná tlačítka, 4 dialogová tlačítka 
 • Obsluha podle nápovědy na displeji 
 • Nápověda volitelně ve 4 jazycích (anglicky, francouzsky, italsky, německy) 
 • Možnosti volby čísla:
 • - opakování volby- zkrácená volba
 • - volba bez zvednutí sluchátka
 • - přímá volba (např. tísňové nebo dětské volání)
 • - opakování volby s výběrem z posledních 10 volených     čísel
 • - lze omezit rozsah volitelných čísel 
 • Možnost vysílání signálů tónové volby do sestaveného spojení (např. pro ovládání externí kamery) 
 • Akustické možnosti: 
 • - hlasité telefonování
 • - hlasitý příposlech
 • - vypnutí mikrofonu
 • - odlišné vyzvánění pro každé MSN
 • - nastavitelná hlasitost 
 • Elektronický zámek (tísňová volání lze volit i ze zamknutého telefonu) 
 • Zobrazuje se tarifikační poplatek, datum a čas 

 • Funkce testu zařízení 
Copyright (c) 2001 Bohemia Support s.r.o