SIEMENS - systémové telefonní přístroje:
optiset E standart 

   Vlastnosti telefonu:

  • 3  dialogová tlačítka pro výběr funkcí podle népovědy na displeji:
      - OK
      - Zpět
      - Vpřed
  • naklápěcí alfanumerický 2-řádkový display LCD s 24 znaky na řádku
  • hlasité telefonování
  • hlasitý příposlech
  • 12 tlačítek s optickou signalizací LED:
      - 8 volně programovatelných tlačítek
      - 4 tlačítka naprogramovaná pro:        servisní menu
                                                                opakování volby
                                                                interní nebo
                                                                interní nebo mikrofón zap\vyp
                                                                reproduktor
  • 2 tlačítka (" + " a " - ") pro: 
      - nastavení hlasitosti ve sluchátku 
      - nastavení hlasitosti\melodie vyzvánění 
  • vhodný pro montáž na zeď
Copyright (c) 2001 Bohemia Support s.r.o