SIEMENS - systémové telefonní přístroje - příslušenství
 
optiset E příslušenství


   Náhlavní hovorová souprava:

   Náhlavní hovorová souprava (pro hovor i poslech) nahrazuje telefonní sluchátko; to znamená, že při jejím použití máte po dobu hovoru obě ruce volné. Toto přídavné zařízení je obzvláště výhodné pro často telefonující uživatele, např. spojovatelky nebo pracovníky telemarketingu.
K adaptéru optiset E headset nebo headset plus (s rozhraním 121 TR 9-5) lze připojit tyto náhlavní hovorové soupravy:

  • Encome
  • Encome binaural
  • Tristar
  • Supra 
  • Profile
  • Profile binaural


   Přídavný mikrofon:

   Přídavný mikrofon nahrazuje mikrofon zabudovaný v telefonu a umožňuje optimální využití možností "hlasitého telefonování" a to i v akusticky náročných podmínkách. Kromě toho poskytuje větší volnost pohybu při telefonování.
   Mikrofon se aktivuje stiskem tlačítka "reproduktor" a deaktivuje se stiskem tlačítka "mikrofon zap/vyp" na telefonu. Svítívá dioda LED na mikrofonu indikuje, zda je zařízení aktviní.
 

   Přídavné sluchátko:

    Pomocí přídavného sluchátka si buď můžete zlepšit přijem v hlučném prostředí, nebo jim můžete zprostředkovat příposlech další osobě

   Aktivní reproduktor:

   Přídavný aktivní reproduktro nahrazuje reproduktor obsažený v telefonu a poskytuje ještě větší kvalitu zvuku při hlasitém telefonování a je pro to ideální pro telefonní konference. Přídavný reproduktor je také oblíbeným příslušenstvím v kancelářích vedoucího pracovníka.

po připojení na sí´t signalizuje dioda LED provozuschpnost reproduktoru. Zapíná a vypíná se stiskem tlačítka "reproduktor" na telefonu. Základní hlasitost pro danou místnost se natavuje ovládáním na přední straně. Doladění hlasitosti během hovoru se provádí tlačítky " + "  a " - " na telefonu. 

Copyright (c) 2001 Bohemia Support s.r.o