SIEMENS - bezdrátové telefonní přístroje:
Gigaset 3070 ISDN 

Uživatelé přípojky euroISDN si mohou pořídit bezšňůrový digitální telefonní systém Gigaset 3070isdn. K jeho základnové stanici lze přihlásit až 8 přenosných částí a připojit 2 analogové koncové přístroje (například telefon, fax, modem, záznamník, elektrický vrátný…). Dále umožňuje připojení PC přes USB rozhraní nebo bezšňůrově pomocí přístroje Gigaset M101 Data nebo Gigaset M105 Data.

Gigaset 3070 ISDN umožňuje kromě standardních funkcí i provolbu, identifikaci čísla volajícího a řadu dalších užitečných funkcí nabízených euroISDN.
 
 

 •    Vlastnosti telefonu:
  • digitální kvalita hovoru (DECT) 
  • až 8 přenosných částí a 2 analogová zařízení 
  • současně mohou probíhat až 2 externí a 3 interní hovory 
  • držení, zpětný dotaz, předání hovoru 
  • střídaní hovorů 
  • upozornění na druhé volání 
  • převzetí hovoru z jiného přístroje 
  • převzetí hovoru, který již byl přijat telefonním záznamníkem 
  • přesměrování příchozích volání – externí 
  • přesměrování příchozích volání – interní 
  • přesun vyzvánění k hromadnému vyzvánění nebo skupinovému vyzvánění 
  • interní hovory zdarma 
  • zobrazení délky hovoru 
  • údaje o poplatcích na displeji 
  • zabudované USB rozhraní pro připojení PC 
  • bezšňůrové rozhraní pro připojení PC 
  • evidence tarifikačních údajů dle externích telefonních čísel (MSN) pro jednotlivé účastníky / všechny účastníky 
  • zobrazení telefonního čísla volajícího z ISDN, ze sítí mobilních telefonů, z analogových telefonů připojených na digitální ústředny a zobrazení příslušného jména, je-li číslo s jménem obsaženo v telefonním seznamu 
  • seznam posledních deseti nepřijatých příchozích volání 
  • kopírování záznamů z telefonního seznamu z jedné přenosné části do jiné 
  • vysílání řídících příkazů v tónové volbě 
  • omezení oprávnění přístupu na veřejnou síť (plné/pouze příchozí/žádné) 
  • blokování ochozích volání – centrálně 
  • zakázané sekvence číslic pro externí volbu – pro jednotlivé přístroje 
  • administrace čísel MSN (1 až 10) 

  • možnost cíleného naprogramování mnohonásobných účastnických čísel (MSN) pro odchozí volání 
  Copyright (c) 2001 Bohemia Support s.r.o