SIEMENS - bezdrátové telefonní přístroje:
Gigaset 3015 Comfort 
 •    Vlastnosti telefonu:
  • digitální kvalita hovoru (DECT) 
  • jednoduchá instalace 
  • 4-řádkový prosvětlený grafický displej 
  • ukazatel nabití akumulátoru na displeji 
  • zobrazení síly signálu na displeji 
  • výrazná optická signalizace příchozích volání 
  • funkce se volí podle české nápovědy 
  • funkce hlasitého telefonování, při kterém má telefonující volné ruce 
  • telefonní seznam pojme až 100 jmen a čísel 
  • možnost řetězení volby (call-by-call) 
  • až 6 přenosných částí na jednu základnovou stanici 
  • přenosné části lze provozovat až na 4 základnových stanicích 
  • současně s externím hovorem je možný i jeden interní hovor 
  • možnost přepojení externího hovoru na další přenosnou část 
  • vyhledání přenosných částí (paging) 
  • možnost příposlechu externího hovoru na další přenosné části nebo hlasitý příposlech na základnové stanici 
  • možnost přímého volání na přenosnou část (provolba) 
  • přímé hlasité oslovení osoby u základnové stanice 
  • elektronický zámek: individuální zamknutí každé přenosné části 
  • tísňové/dětské volání 
  • zobrazení délky hovoru 
  • možnost použití v rámci pobočkové ústředny 
  • digitální telefonní záznamník pro 15 min. záznamu 
  • ke každé zprávě se přiřazuje datum a čas 
  • zachování všech záznamů při výpadku proudu 
  • až 100 hod. pohotovostního stavu (NiCd) / 200 hod.(NiMH) 
  • až 10 hod. hovoru bez dobíjení (NiCd) / 20 hod.(NiMH) 
  • dosah mimo budovy až 300 m 

  • dosah v budovách až 50 m
  Copyright (c) 2001 Bohemia Support s.r.o