SIEMENS - analogové telefonní přístroje
Euroset 2015


   Provedení: světle šedý, půlnoční modrá

   Vlastnosti:

 • Hlasité telefonování/příposlech 
 • 20-místný numerický displej s piktogramy 
 • 16 tlačítek cílové volby (pro 32 cílů) 
 • Připraveno pro programování zvláštních funkcí, např. přesměrování hovoru, zpětné volání... 
 • Opakování volby posledních 5 naposledy volených čísel 
 • Volba čísla při zavěšeném sluchátku 
 • Optická signalizace příchozích volání pomocí LED 
 • Elekrtonické blokování 
 • Přímá volba (dětské volání) 
 • Zobrazování délky hovoru 
 • Uložení čísla během hovoru 
 • Manuální vkládání pauzy 
 • Vypnutí mikrofonu 
 • Třítónová melodie vyzvánění s nastavením hlasitosti, pořadím tónů a kontrolním poslechem 
 • Nastavení druhu volby: tónová nebo impulsní volba 
 • Tlačítko zpětného dotazu (5 programovatelných časů flash) 

 • Sluchátko kompatibilní se sluchadly pro nedoslýchavé podle CCITT P.37
Copyright (c) 2001 Bohemia Support s.r.o